Ny bok om Helsingborgs historia

Publicerad den 14 september 2023
Omslagsbild till boken.

11 september presenterades den nya volymen i det stadshistoriska verket om Helsingborgs historia. Karin Gustavsson, Mats Greiff och Lars-Eric Jönsson utgör redaktionen. Titeln på den nya boken är Speglingar av en tid 1970–2015.

I boken skriver Karin Gustavssons tillsammans med historikern Joakim Glaser om kultur och fritid i staden. Historikern Mats Greiff introducerar perioden genom att placera in Helsingborg i ett större sammanhang. Etnologen Anja Petersen skriver om stadsdelen Dalhem i Helsingborg, dess utformning och hur livet tedde sig där under de första åren på 1970-talet. Lars-Eric Jönsson bidrar med fem biografier över platser som framförallt under 1970-talet var signifikativa för decenniets stadsliv. De fem biografierna handlar om treplanskorsningen vid Väla och Kropp, Rivningstomten efter gamla stadsteatern, L-B-färjorna, Lasarettet samt det då nya stadshuset på Drottninggatan.

Mer information.