Ny bok om om kulturarv

Publicerad den 15 september 2017

På kulturseminariet torsdag 14 september presenterades och diskuterades den nya boken Politiska projekt, osäkra kulturarv.

Medverkande var Anneli Palmsköld, Björn Magnusson-Staaf, Lars-Eric Jönsson, Moa Petersén och Robert Willim. I boken undersöks dels svenska och europeiska kulturarvskampanjer kampanjer under 1990- och 2000-talet, dels förhandlingar om företeelser vars kulturarvsstatus är och har varit vacklande. Hemslöjdsrörelsens historia med särskild fokus på virkning som omtvistat kulturarv är ett exempel. Biologiskt kulturarv i form av den välkända Linderödsgrisen, ett annat. Mångtydiga platser – inte sällan med industrihistoriskt förflutet – som vacklar mellan kulturarv och naturligt förfall, är ett tredje exempel. Gemensamt för dessa olika exempel är att de alla väcker frågor om vad som är och borde vara kulturarv. Redaktör för boken är Lars-Eric Jönsson. <link http: www.ht.lu.se serie external-link-new-window external link in new>Mer om boken här