Ny bok: Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid. En samling lärarberättelser

Publicerad den 29 januari 2024
Bokens omslag. Foto.

Covid-19-pandemin blev en global kris med konsekvenser för såväl offentliga och kollektiva som privata och individuella vardagspraktiker. Svenska universitet fick med kort varsel lägga om all undervisning så att den kunde utföras på distans. Bidragen i denna antologi består av en samling berättelser skrivna utifrån ett antal universitetslärares undervisningsvardag under en omvälvande tid. De representerar ett urval av röster om problem, påverkan på och konsekvenser för pedagogisk verksamhet som pandemin medförde inom högre utbildning. Texterna rör sig från det självreflexiva till det konkret metodutvecklande. Tillsammans ger de en överblick över några av de sätt som undervisande lärare tänkte och agerade på.

Författarna vittnar om hur den plötsliga omställningen till digital undervisning innebar ett experimenterande, funderande och diskuterande kring pedagogiska praktiker och principer som ledde till erfarenheter som bestod i såväl nederlag som segrar, misslyckanden såväl som triumfer, överraskningar såväl som oväntade upptäckter. Med avstamp i praktik och professionalitet utförde universitetslärarna metodutveckling på stående fot.

Denna antologi dokumenterar en ögonblicksbild av denna process och lyfter fram de undervisande lärarnas insatser under en påfrestande period i en situation ingen hade förutsett.

Antologin Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid. En samling lärarberättelser har nu kommit ut som nr 32 i skriftserien Lund Studies in Arts and Cultural Sciences och finns både i tryckt version och digitalt här samt i Forskningsportalen.

Redaktörer för boken är Jessica Enevold Duncan, Ann-Sofie Klareld och Daniel Persson.

Den 5 februari kl. 15:30 anordnas släppmingel med bubbel och tilltugg i Faculty lounge på Institutionen för kulturvetenskaper (våning 3) på LUX och är öppet för alla intresserade.