Ny bok – Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser, av Gabriella Nilsson & Inger Lövkrona

Publicerad den 2 september 2015

Boken är det resultatet av den undervisning som i snart tio år bedrivits på den populära kursen Etnologi: Våld, genus och kultur. Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser har våld i olika historiska och samhälleliga kontexter? Vilka funktioner fyller våldet på en strukturell nivå och för enskilda individer? Vilka konsekvenser får det för våldsutsatta personer?

Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser (Studentlitteratur) riktar sig till den som önskar en historisk bakgrund till de föreställningar och normer om kön och våld som diskuteras i vår samtid, inte minst studenter och yrkesverksamma som i sin (framtida) yrkesverksamhet möter våldsutövning och våldsutsatthet. Boken innehåller kapitlen Vad är våld?, Mäns våld mot kvinnor, Leva med våld, Våld och maskulinitet, Sexualitet och våld, Våld och lagen, Våld och kultur, Kvinnors våld samt Våld och motstånd. Vi skålar för boken den 22 september kl. 15.30 på LUX, Helgonavägen 3 i Lund (personalmatsalen, hus C). Välkommen du också! <link https: www.studentlitteratur.se>För att läsa mer eller beställa Våldets kön – klicka här!