Ny bok! What’s the Problem in Problem Gaming?

Publicerad den 30 maj 2018

<link http: www.kultur.lu.se person jessicaenevold external-link-new-window external link in new>Jessica Enevold är en av redaktörerna bakom boken. Boken ges ut av Nordicom (Nordic Information Center for Media and Communication Research). Mer information om boken finns på Nordicoms webb: <link http: www.nordicom.gu.se en publikationer whats-problem-problem-gaming external-link-new-window external link in new>What’s the Problem in Problem Gaming? Nordic Research Perspectives. <link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Boklanseringen streamades live och kan ses här