Ny frågelista från Folklivsarkivet

Publicerad den 21 april 2017

Arkivets senaste frågelista, LUF 248 Musikanvändning och musiklyssnande, rör musik i alla dess former och näst intill oändliga funktioner.

Vilka är viktiga för dig och på vilket sätt är musik del av ditt dagliga liv? Svara gärna på webbfrågelistan som du når via länken: <link http: www.folklivsarkivet.lu.se beratta-for-arkivet>Berätta för arkivet

Musikfrågelistan kommer att vara öppen ett helt år framöver.