Ny kulturhistorisk metodbok

Publicerad den 27 februari 2017

Imorgon - tisdag 28 februari – släpps boken ”Kulturhistoria. En etnologisk metodbok”.

Boken är avsedd som kurslitteratur på grundnivå. Författarna beskriver och utvecklar kulturhistoriska metoder och källor. Förutom skriftliga dokument ges exempel på hur också arkivaliska serier, fotografier, byggnader, kläder och andra materiella ting kan ligga till grund för analyser av det förflutna. Vid sidan av olika slags källor handlar boken om kulturanalytiska metoder. Via begrepp som mikrohistoria, närläsning, kontrastering, bricolage och källkritik beskrivs och utvecklas metoder för kulturhistoriska studier. Samtliga författare är etnologer. Med anledning av boksläppet hålls ett seminarium tisdag 28 februari, se kalendariet för mer information.