Ny publikation! Big data  – small meaning and global discourses

Publicerad den 30 november 2016

Forskargruppen Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle har producerat en digital publikation som handlar om humanistiska perspektiv på Big data.

Publikationen bygger på ett samarbete mellan forskare på Köpenhamns universitet och forskare från Institutionen för kulturvetenskaper finansierat av Einar Hansens Forskningsfond. I fokus är utmaningarna i informationssamhället och spänningarna i mötet mellan stora mängder data (Big Data) och deras tolkning i ett lokalt sammanhang ur ett humanistiskt perspektiv. Bland texterna hittar man bland annat en spännande form av dialog om infrastrukturer uttryckt som en e-postkonversation mellan två av forskarna och intervjuer med gästforskare. Fler texter kommer att publiceras efterhand. <link https: medium.com big-data-small-meaning-and-global-discourses>Big data — small meaning and global discourses <link http: portal.research.lu.se portal sv organisations-researchgroups>Forskargruppen Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle <link http: einarhansen.org>Einar Hansens Forskningsfond