Ny rapport om bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet

Publicerad den 10 april 2014

Idag presenteras en ny rapport om medie- och informationskunnighet. Redktörer för rapporten är Olof Sundin och Johanna Rivano Eckerdal, från biblioteks- och informationsvetenskap i Lund.

Rapporten uppmärksammas av SR Kulturnytt och kommer också att presenteras på ett seminarium under Biblioteksdagarna, 8 maj klockan 13.00. <link http: www.biblioteksforeningen.org ny-rapport-om-bibliotekens-betydelse-for-medie-och-informationskunnighet>Läs mer om rapporten <link http: sverigesradio.se sida>"Digital kompetens svårt för skolorna att lära ut" - inslag i P1 Kulturnytt