Nypublicerade artiklar av Kristina Lundblad och Ragni Svensson, bokhistoria

Publicerad den 7 januari 2016

Kristina Lundblad och Ragni Svensson har publicerats i Biblis 72/vinter 2015: Kristina Lundblad, "Föreställningar om förlag. Gränser mellan produktion och förmedling i den svenska bokvärlden, 1600-tal till idag". <link http: www.kb.se aktuellt butik-och-publikationer tidskriften-biblis artiklar-i-fulltext>Finns på denna länk Ragni Svensson, ""Bokcafét. Politisk och social mötesplats i 1970-talets röda Lund". Ragni har också fått en artikel publicerad i Tidskrift för litteraturvetenskap 2-3/2015: Ragni Svensson: "Afrikansk skönlitteratur på svensk bokmarknad 1961-1981. Bo Cavefors Bokförlag och Afrika berättar".
<link person kristinalundblad>
Mer om Kristina Lundblad <link person ragnisvensson>Mer om Ragni Svensson