Nytt nummer av Gränsløs tillgängligt på nätet!

Publicerad den 7 januari 2019

<link https: journals.lub.lu.se grl issue view external-link-new-window external link in new>”Museer, makt och minne” (Gränsløs nr 9 2018) är redigerat av Karin Gustavsson. Numret innehåller artiklar om museipolitik, kulturarv och maktutövning ur danska och svenska perspektiv. Numret finns att läsa i fulltext via länken.

Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv riktar sig till forskare, studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd, vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är tillgänglig via Centrum för Öresundsstudier hemsida och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.