Nytt nummer av Working Papers in Medical Humanities

Publicerad den 14 september 2016

Ett nytt nummer av Working Papers in Medical Humanities finns nu att ladda ner. Det är Gabriella Nilsson, Lisa Ekstam och Janicke Anderssons rapport ”Här händer nästan mirakel”. Äldrekollot som fenomen, görandet av ålder under vistelsen och kollots implikationer för äldres hälsa och livskvalitet. Detta och tidigare nummer finns på: journals.lub.lu.se/index.php/medhum/index