"Övervakad och nöjd – om tillit i det digitala samhället" - Jutta Haider i Filosofiska rummet, P1

Publicerad den 24 mars 2014

Hur påverkar det digitala samhället vår tillit till varandra? Socialpsykologen Lasse Dencik samtalar med informationsvetaren Jutta Haider och arbetslivsforskaren Calle Rosengren, under ledning av Lars Mogensen. 

<link http: sverigesradio.se sida avsnitt>Läs mer om inslaget <link http: t.sr.se>Lyssna på programmet <link person juttahaider>Mer om Jutta Haider, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap