Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Tove Paulsson Holmberg

Publicerad den 16 november 2017

Tove Paulsson Holmberg, idé- och lärdomshistoria, har fått pris för sin avhandling Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730.

Priset från ”Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning” delas ut vid Vetenskapssocietetens årsmöte 24 november. Stort grattis! <link http: www.kultur.lu.se person tovepaulssonholmberg external-link-new-window external link in new>Läs mer om Tove Paulsson Holmberg här