Pris till Karin Gustavsson från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Publicerad den 6 november 2015

Karin Gustavsson, etnologi, har tilldelats pris på 40 000 kr ur Gösta Bergs minnesfond för sin doktorsavhandling ”Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början”.

Utdelningen av Akademiens priser sker vid högtidssammanträde idag fredag 6 november i Uppsala. Stort grattis! <link person karingustavsson>Mer om Karin Gustavsson