Professor Max Liljefors invald i Kungliga vetenskapsakademien

Publicerad den 24 januari 2022
Porträtt med Max Liljefors. Bild
Max Liljefors. Bild: Kennet Ruona

Nya ledamöter valdes in i Vetenskapsakademien vid allmän sammankomst 12 januari i år. Såväl klasserna för geovetenskaper och biologiska vetenskaper som klassen för humaniora och framstående förtjänst av vetenskap har fått förstärkning – däribland Max Liljefors.

Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Han disputerade med avhandlingen Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering, om hur Förintelsen avbildats i konst och visuell kultur. Liljefors forskning har sedan framför allt rört sig inom tre områden: visuell historiografi – hur historiemedvetandet formas av och uttrycks genom konst och visuell kultur; biovetenskapens bildvärld – hur vetenskapliga bilder påverkar föreställningar om människan som biologisk organism och existentiell varelse; samt performativitet och kreativitet i möten mellan konsten och lagen. Liljefors insatser spänner från det egna ämnet konstvetenskap till samarbeten med filosofi, teologi, rättsvetenskap och medicin.

Liljefors nuvarande forskning handlar om en existentiell sida av vår relation till konst och estetik: hur konsten kan åstadkomma en inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren. Denna förvandling kan tolkas som andlig men kan också ha läkande och rehabiliterande effekter. I ett nytt projekt, Skilda konstvärldar, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker Liljefors hur olika vetenskapsfält – medicin och konstvetenskap – närmar sig konstens transformativa förmåga på olika sätt. Parallellt arbetar Liljefors med utbildning och implementering av estetiska perspektiv i hälso- och sjukvård, bland annat i samarbete med Region Skåne.