Projektmedel till Susanne Lundin och Olof Sundin

Susanne Lundin, professor i etnologi, och Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap har fått projektmedel beviljat av MAW, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ”Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones.” Projektet tilldelades 5 miljoner i 3 år. Grattis!

– Publicerad den 15 december 2020