RJ-medel till Robert Willim

Publicerad den 20 oktober 2017

Robert Willim, forskare i etnologi, har tilldelats medel från Riksbankens jubileumsfond för projekt om ”Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur – En etnologisk studie av föreställningar och vardagsupplevelser av nätverksbaserad hemelektronik och genomgripande digitalisering”.

Stort grattis!

<link https: rj.se anslag uppkopplade-hem-och-avlagsen-infrastruktur---en-etnologisk-studie-av-forestallningar-och-vardagsupplevelser-av-natverksbaserad-hemelektronik-och-genomgripande-digitalisering external-link-new-window external link in new>Läs mer här