Samtidsdokumentation av Coronakrisen

Publicerad den 27 maj 2020

Dokumentation av Samtida Sverige (DOSS) är ett nationellt nätverk som arbetar med samtidsdokumentation i museer och arkiv. Tillsammans med Nordiska museet har DOSS tagit fram en karta där de samlar den dokumentation som görs av Coronakrisen.

Syftet är att få en bättre helhetsbild av pågående insamling och forskning. Enkäten ”Köper du skydd mot Covid-19 på nätet?” som görs av Susanne Lundin, Institutionen för kulturvetenskaper och Margareta Troein, Institutionen för Allmänmedicin och samhällsmedicin, finns dokumenterad på denna karta som är fritt tillgänglig: <link https: ambrosiani.github.io samtidsdokumentationer-corona external-link-new-window internal link in current>Samtidsdokumentationer om coronaviruset i Norden
Information om hela samtidsdokumentationen kan ges av Patricia Hallman som är verksamhetsutvecklare och etnolog, JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM <link http: www.jonkopingslansmuseum.se>www.jonkopingslansmuseum.se