Sanne Krogh Groth har valts in i Kungl. Musikaliska Akademien

Publicerad den 31 maj 2024
Porträttbild Sanne Krogh Groth. Foto.

År 2024 inträder sju nya svenska och fem nya utländska ledamöter samt en ny hedersledamot i Kungl. Musikaliska Akademien. En av dem är Sanne Krogh Groth, docent vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Läs mer på Kungl. Musikaliska akademiens webb.

Sanne Krogh Groth (f. 1975), född i Danmark, är lektor och docent i musikvetenskap samt föreståndare för Ljudmiljöcentrum i Lund och mångårig ledamot i akademiens Forskningsnämnd. Hon skrev sin både i Sverige och utomlands uppmärksammade avhandling om EMS (2010) vid Köpenhamns universitet. För den avhandlingen tilldelades hon samma år Ingmar Bengtsson-priset av Kungl. Musikaliska Akademien. Hennes forskning har därefter inriktats mot även noise och experimentell musik, det senare i ett projekt gällande Java. Hon är en ledande kraft i sitt arbete vid sin Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och har som redaktör för den forskningsinriktade delen av den danska onlinetidskriften Seismograf svarat för en betydelsefull insats för forskningen inom sitt fält.