Solfrid Söderlind ingår i Advisory Board för projekt vid stadsmuseet i Stockholm

Publicerad den 10 november 2020

Vetenskapsrådet har beviljat Stadsmuseet i Stockholm 12 mkr för projektet "Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930". Projektet löper 2021-2025 under ledning av docent Rebecka Lennartsson. I projektets advisory board sitter Solfrid Söderlind, prof. vid avdelningen för konsthistoria och visuella studier.