Specialnummer av tidskriften Gränslös

Publicerad den 11 december 2013
Omslaget till specialnumret

Centrum för Danmarksstudiers tidskrift Gränslös. Tidskrift för studier av Öresunds­regionens historia, kultur och samhällsliv ger nu ut ett specialnummer som fokuserar på ett bortglömt perspektiv i visioner om och analyser av Öresundsregionen – funktionsförmåga.

I visionen om Öresundsregionen är det i regel ett friktionsfritt, transnationellt flöde av kroppar som lyfts fram. Visionerna utgår från en idealkropp där samtliga har samma funktionsförmåga avseende till exempel syn, hörsel, känsel och rörelse, och där varken mental eller fysisk hälsa varierar. Sådana föreställningar inverkar på olika sätt i regionala integrationsprocesser och med detta specialnummer vill vi rikta ljuset mot hur Öresundsregionen formas, skapas, erfars, upplevs och hanteras med utgångspunkt i funktionsförmåga.

 Gästredaktörer är Matilda Svensson, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet och Åsa Alftberg, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Medverkar gör bl a Kristofer Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.