Spikning: Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research

Publicerad den 25 januari 2019

Andréa Wiszmegs avhandling i etnologi, spikades 25/1 2019. Disputation äger rum 15/2 2019 kl. 10.15, i sal C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Populärvetenskaplig presentation Den här etnologiska sammanläggningsavhandlingen följer en nationell gren av ett transplantationsförsök med fetala celler genom framgångar såväl som utmaningar i att framställa en effektiv, transplantabel cellsuspension. Cellsuspensionens kapacitet att kunna producera kunskap såväl som känslor, samt logistiska och etiska förhandlingar undersöks och kontextualiseras. De här produkterna faller utanför det specifika transplantationsförsökets och biomedicinens forskningsramar och målsättning generellt, men interagerar ändå med och påverkar samhället i stort. Genom att undersöka kontaktytan mellan instruktion och praktik, natur och kultur, samt mellan vetenskap och ritual, bidrar den här avhandlingen till en bredare förståelse av samspelet mellan kulturella och materiella förutsättningar för kunskapsproduktion.