Spikning: "Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730."