Spikning: ”We can make new history here". Rituals of producing history in Swedish football clubs

Publicerad den 19 oktober 2018

Katarzyna Herds avhandling i etnologi, spikades 19/10 2018. Disputation äger rum 16/11 2018 kl. 10.15, i sal C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Om avhandlingen

’We can make new history here’ (Herd 2018)  handlar om hur olika svenska fotbollsklubbar producerar och uttrycker historia. Detta genom att analysera klubbar och supportrar genom begreppen ritual, kollektivt minne, berättande, myt, performans och materialitet för att presentera möjliga strukturer av historieproduktion. Fotboll, som ett exempel på historieproduktion, innefattar olika processer och känslor som uttrycks i vissa (återkommande) mönster. Historieproduktion i fotbollssammanhang är inte inriktad på rekonstruktion av faktisk historia eller sanning, utan tar sikte på framtiden – nästa match, nästa säsong, nästa transferfönster, nästa seger eller misslyckande som då kan bli historia. Processen att producera historia har uttryck som kan observeras i andra sammanhang än fotboll, men fotbollen har vissa speciella egenskaper. För att producera och uttrycka historia engagerar supportrar sig i olika former. Klistermärken, banderoller, sånger, flaggor, resor till bortamatcher, användningen av sociala medier, pyroteknik, tackande av spelare eller hatande av spelare är bara några av inslagen i det återkommande engagemanget runt fotbollen, inte enbart under match. Detta engagemang genererar berättelser, berättande som ger historia. Fotboll underlättar möjligheterna till individuellt engagemang och ger förväntningar på visst beteende och gör supportrar till utövare av ritualer (magiker) som förbereder bilder och dockor, dans och hopp, och som sjunger för att hjälpa laget att vinna. De berättelser som diskuteras i denna avhandling är flexibla berättelser baserade på historiska referenser och används för att röra om i och rama in den instabila och oförutsägbara fotbollsframtiden. Klubbar visar sin historia för att skapa en sammanhängande, stabil (klubb)identitet. De känslomässiga och materiella delarna i fotbollshistoria är beroende av varandra. Under vissa omständigheter kan känslor ersätta tegel och stål, som när klubbarna måste riva sina gamla arenor och flytta till nya platser. Berättelser som skapas kring det fysiska kan bli historiska berättelser, som översätter materialiteten till känslor och upprätthåller identiteter. Processen fortsätter med att berättelser ger en plattform för att producera materiella ting, såsom banderoller, flaggor, skjortor, som sedan används att producera historia. Avhandlingen ger en inblick i hur historieproduktionen inom fotboll går till. Avhandlingen visar på komplexiteten i konstruktionen av historia. Berättelser uppstår, matar och matas av kollektiva minnen, mytologiseras och framförs i återkommande ritualer som konstruerar en historia som sträcker sig framåt, i det oändliga.
Katarzyna Herd och handledaren Lars-Eric Jönsson.