"Studiemedel för studiero" - protest mot förslag att sänka studiemedlet

Publicerad den 6 mars 2014

Kristina Lundblad, universitetslektor i bokhistoria, skrev en debattartikel som publicerades i Helsingborgs dagblad.

Debattartikeln är undertecknad av bland annat Lars Berggren, professor i historia och prodekan för grundutbildningen vid fakulteterna för humaniora och teologi och Lynn Åkesson professor i etnologi, dekanus för humaniora och teologi.