”Superbebisar och robotar som tröstar – nytt liv utmanar människan”

Publicerad den 15 juni 2017

Forskargruppen för Tema: A Plurality of Lives vid pufendorfinstitutet intervjuas om vad som definierar liv, framställandet av syntetiskt liv, robotar och liv i rymden. David Dunér, professor i idéhistoria, ingår i forskargruppen och intervjuas om möjligheten till att upptäcka liv i rymden. Läs artikeln här på svenska eller engelska: <link http: www.lu.se article superbebisar-och-robotar-som-trostar-nytt-liv-utmanar-manniskan>Superbebisar och robotar som tröstar - nytt liv utmanar människan <link http: www.lunduniversity.lu.se article designer-babies-and-intelligent-robots-how-new-life-is-challenging-humankind>Designer babies and intelligent robots: how new life is challenging humankind Hemsidan för: <link http: www.pi.lu.se verksamhet tema-a-plurality-of-lives>Tema: A Plurality of Lives