Susanne Lundin deltar i flervetenskaplig forskning kring långtidskomplikationer av Covid-19

Publicerad den 29 april 2021

Som enda ickemedicinska forskare har Susanne Lundin, professor i etnologi, medverkat i framtagandet av Kungl. Vetenskapsakademiens tredje delrapport om långtidskomplikationer av Covid-19. Långtidskomplikationer av Covid-19 är ett betydande folkhälsoproblem i Sverige som kan komma att öka ännu mer framöver. Samtidigt saknas det kunskap inom området och behovet av flervetenskaplig forskning är stort. I jämförelse med andra länder har det tagit tid, både att inrätta specialistmottagningar och ta fram kunskapsstöd till sjukvården om postakut Covid-19-syndrom.

Susanne Lundin ingår i Kungl. Vetenskapsakademiens arbetsgrupp om Covid-19. Arbetsgruppen har som uppgift att inhämta aktuell information och rapportera till akademiens expertgrupp. Arbetsgruppen är knuten till en expertgrupp bestående av åtta ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och andra framstående experter inom området.

Den 27 april publicerades den tredje delrapporten Postakut Covid-19-syndrom – långtidskomplikationer av Covid-19.

Läs mer om Akademiens arbete om Covid-19 och se tidigare delrapporter på Kungl. Vetenskapsakademiens webb.