Susanne Lundin tilldelas RJ Sabbatical

Publicerad den 9 juni 2015

RJ Sabbatical är en försöksverksamhet under 2014, 2015 och 2016 för att ge lektorer och professorer tid att forska.

Susanne Lundin är en av de som under 2015 beviljats medel för sitt projekt "Biomedicin i gränslandet. Etnografi som modell för att undersöka medicinens moraliska och legala gråzoner och för att ge underlag för internationella insatser." <link http: www.rj.se forskningsnyheter rj- sju-forskare-tilldelas-rj-sabbatical>Läs mer om de sju som tilldelats RJ Sabbatical 2015 <link http: www.rj.se for-forskare rj-sabbatical>Läs mer om RJ Sabbatical