"Svårt för humanister vid Lunds universitet att bli professor"