Svenska Akademien har belönat Kristina Lundblad med ett stipendium om 60 000 kronor ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Publicerad den 12 december 2013

Kristina Lundblad är lektor i bokhistoria vid institutionen för kulturvetenskaper.

Hon disputerade 2010 på avhandlingen Om betydelsen av böckers utseende. Det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840-1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband. En studie av bandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur. Innevarande år påbörjade hon det VR-finansierade, treåriga forskningsprojektet Bokens många sidor. Böcker och litteratur mellan ekonomi och estetik 1750–2002.