”Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora” - senaste numret av socialmedicinsk tidskrift

Publicerad den 5 september 2016

Kristofer Hansson, forskare i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, har tillsammans med Katarina Bernhardsson, forskare i litteraturvetenskap, varit temaredaktör för ett nummer av Socialmedicinsk tidskrift med temat Medicinsk Humaniora. Medverkande från institutionens olika avdelningar är Gabriella Nilsson, Mats Arvidson, Johanna Rosenqvist, Ellen Suneson, Karolina Lindh, Johanna Rivano Eckerdal och Anna Tunlid. <link http: socialmedicinsktidskrift.se index.php smt issue view>Numret kan laddas ner på tidskriftens hemsida