Thomas Kaiserfeld har blivit invald i VR:s ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap

Publicerad den 11 december 2015

De forskarvalda ledamöterna till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2016-2018 utsågs på tisdagen den 8 december av elektorsförsamlingen.

I ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap har Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria valts in. <link http: www.vr.se nyheterpress nyheter2015 nystyrelseochnyaamnesrad.5.43a2830b15168a067b9c61a1.html>Läs mer om VR:s nya styrelse och ämnesråd här <link person thomaskaiserfeld>Läs mer om Thomas Kaiserfeld här