Thomas Kaiserfeld: Pappersarbete byggde det moderna Sverige – artikel i Svenska Dagbladet