Thomas Kaiserfeldt medverkar med artikel i DN Debatt. ”Felaktiga uppgifter cirkulerar om slutförvaret av kärnavfall”

Publicerad den 8 mars 2021

I debatten om slutförvar för använt kärnbränsle ger nu Kärnavfallsrådet sin syn på saken. Det stämmer inte att Mark- och miljödomstolen har godkänt SKB:s ansökan menar artikelförfattarna. "Det finns många och komplexa frågor som regeringen behöver klarlägga och ta hänsyn till. Det viktigaste är inte att ett beslut sker skyndsamt, utan att det är välgrundat."

Läs hela debattinlägget på Dagens Nyheters webb.

Thomas Kaiserfeldt är professor i idé- och lärdomshistoria och ledamot i Kärnavfallsrådet.