Tre forskare från institutionen har blivit beviljade forskningsmedel för ett samverkansinitiativ om kulturarvsforskning, mobilitet och migration

Publicerad den 13 mars 2018

Tom O’Dell har tillsammans med Lizette Gradén och Fredrik Nilsson blivit beviljade medel för projektet Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle (Heritages of migration and mobility in a democratic and inclusive society).

Tillsammans med forskare från tre olika fakulteter vid Lunds universitet och externa aktörer i Öresundsregionen och internationella partners ska de bygga och driva en samverkansnod för kulturarvsforskning, mobilitet och migration. Grattis!