Understreckare i SvD om böcker om polarisering där flera medarbetare vid institutionen medverkar

Publicerad den 6 oktober 2022
Illustration med texten Kulturvetenskaper i media

Varför är vi så rädda för lite polarisering? "Flera nya böcker ifrågasätter bilden av den ideologiska polariseringen som något entydigt negativt – så länge konflikterna hanteras inom ramen för de politiska spelreglerna. Om däremot alltför många upplever att deras politiska åsikter betraktas som odemokratiska är det i sig ett hot mot demokratin." Understreckaren tar avstamp i antologier där flera forskare på vår institution medverkar.

Polarisering och samexistens. Kulturella förändringar i vår tid.

Från Institutionen för kulturvetenskaper medverkar Tom O’Dell och Lizette Gradén tillsammans med flera tidigare medarbetare vid institutionen.

Polarisering. Idéhistoriska perspektiv på ett samtida fenomen.

Medverkande från institutionen är Henrik Brissman, Charlotte Christensen-Nugues, Fredrik Eklöf, Frits Gåvertsson, Bruno Hamnell, Jonas Hansson, Thomas Kaiserfeld och Monica Libell.