Unikt forskningsprojekt kring rösters åldrande uppmärksammades i morgonekot