UR Samtiden - Tillgänglighet i våra ljudmiljöer

Publicerad den 29 september 2016

Inspelningar av det flervetenskapliga seminariet Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöer visades 26-27 september i Kunskapskanalen och finns nu tillgängliga via urskola. Se bland annat Robert Willim som pratar om att kontrollera ljud och Åsa Alftberg om cochleaimplantat. Se inspelningarna här: <link http: urskola.se produkter>Tillgänglighet i våra ljudmiljöer.