Utlysning av doktorandanställningar 2019

Publicerad den 12 december 2018

1 februari utlyser vi fyra nya doktorandanställningar vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Två fakultetsfinansierade doktorandanställningar:
  • en i etnologi
  • en i konsthistoria och visuella studier
Två doktorandanställningar finansierade inom forskarskolan i historiska studier:
  • en i etnologi
  • en i idé- och lärdomshistoria
Det kommer utöver dessa fyra också att finnas möjlighet att söka två doktorandanställningar för samtliga ämnen inom Humanistiska och teologiska fakulteterna som finansieras av en universitetsgemensam forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Mer information om utlysningarna och deadline för ansökan kommer i januari.