Utställningar av ABM- studenter - inriktning museologi

Publicerad den 5 juni 2014

Igår den 4/6 presenterade museologistudenterna som går första året på utbildningen (Masterprogram i ABM, inriktning museologi) sina projektarbeten, som är två utställningar.

Uställningarna visas på Folklivsarkivet/Arkivcentrum syd och på Universitetsbiblioteket (UB). Folklivsarkivet/Arkivcentrum syd Midsommar är död - Länge leve midsommar! En utsällning om midsommar som immateriellt kulturarv. I samarbete mellan Folklivsarkivet i Lund och studenter från masterprogrammet ABM vid Lunds universitet sätts våra midsommartraditioner under lupp. Hur vill du minnas vår högtid? När dör en tradition? Hur kan midsommar överleva tidens gång? Under hela sommaren 2014 dansar vi motvals runt midsommarstången och ställer svåra frågor i hopp om svar. Alla är välkomna att dansa med! Med dina minnens hjälp gör vi det som höljts i sommarnattens dimmor synligt och det som viskats mellan silltuggorna hörbart. Visas på Arkivcentrum syd 4/6 - 30/9 2014
Universitetsbiblioteket
På UB visas utställningen Fult! Fult?. Se informationsmaterial.