Utvärderat var det här!

Publicerad den 11 december 2013

Resultaten från UKÄ:s utvärderingar av de utbildningsområden som inbegriper vår institutions utbildningar (kandidat- och master-utbildningar) börjar nu droppa in.

Först ut är de kulturvetenskapliga utbildningarna, Huvudområdet kulturvetenskap (Bokhistoria, Förlags- och bokmarknadskunskap, Intermediala studier och Kulturadministration), samt vårt etnologibaserade MACA-program har utvärderats och bedömts och ges betyget ”Hög kvalitet”.

Den närmaste tiden kommer fler omdömen från UKÄ, vi rapporterar om dem också, efterhand.
<link http: www.uk-ambetet.se nyheter kulturvetenskapligautbildningaruppfyllerkvalitetskraven.5.575a959a141925e81d11854.html>
Länk till UKÄ:s hemsida där utvärderingarna i sin helhet presenteras