Vårdmöten - "Detta är en viktig bok"

Publicerad den 14 februari 2014

Etnologerna Ingrid Fioretos, Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson får fina recensioner av boken Vårdmöten (2013).

Vårdmöten. Kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården borde vara obligatorisk på alla vårdutbildningar och fungerar även bra på kulturvetenskapliga utbildningar, skriver Eddy Nehls i sin recension av boken i senaste numret av Rig. Den är "ett lysande exempel på hur teorier och metoder kan användas för att undersöka kultur" [...] och "visar på ett föredömligt sätt hur etnologins tankar, teorier och forskningsresultat kan användas inom vården och för att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle", fortsätter Nehls.   I boken tar etnologerna Fioretos, Hansson och Nilsson utgångspunkt i sina olika empiriska forskningsexempel för att på ett allmänt plan diskutera den komplexa kulturella process som ett vårdmöte innebär. Boken är utgiven på Studentlitteratur och vänder sig till studenter som verksamma inom vården, men även till en bredare allmänhet med intresse för kulturanalytiska perspektiv.