Vad händer efter studierna? Kulturvetenskaper anordnade en arbetsmarknadsdag med rubriken Arbetsmarknad för dig!

Publicerad den 12 oktober 2022
Kollage med bilder från utställarbord från arbetsgivare som besökte arbetsmarknadsdagen.

11 oktober fick vi besök av representanter från kulturområden som kan utgöra möjliga arbetsgivare och inspirera studenterna till olika karriärval. Vi fick lyssna till intressanta presentationer och det fanns möjlighet att prata med arbetsgivare och presentatörer vid informationsbord. Arrangemanget besöktes av studenter från alla våra olika utbildningar.

Tack till alla arbetsgivare och utställare som deltog:

  • Arbetslivsforum vid HT-fakulteterna ”Karriärservice för kulturvetare”
  • DIK ”Facket för dig som studerar inom humaniora, kultur, kommunikation och kreativa arbeten”
  • Skurups kommun ”Skaparglädje i offentlig sektor, men hur var det nu med lagen”
  • Malmö stadsarkiv ”Malmö stadsarkiv – vad gör vi?”
  • Region Skånes kulturförvaltning ”Kulturarv och nationella minoriteter”
  • Folkbiblioteken i Lund ”Vilka kompetenser ser vi behov av nu och framöver?”
  • Kulturen i Lund ”Kulturyrke och uppsatsämne”
  • Helsingborgs kommun ”Museets samarbete med högskolor och universitet”