Videoinspelningar från konferensen Vår kulturella hjärna finns nu på YouTube!

Publicerad den 13 februari 2019

Vilka kulturella utryck av hjärnan finns i dagens samhälle? Hur skapar vi delaktighet i utvecklingen av morgondagens hjärnforskning? Vad händer vid konstvisningar för personer med Parkinson?

I denna öppna populärvetenskaplig konferens arrangerad av Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet försöker ett antal forskare från The Cultural Studies Group of Neuroscience besvara dessa och några fler frågor. Konferensen arrangerades den 17 maj 2018 i Lund. Se inspelningarna här: <link https: www.youtube.com external-link-new-window external link in new>Vår kulturella hjärna <link file:49427 download file>Konferensprogrammet