Medicinsk humaniora

Forskningsnod

Noden och dess forskningstema

Forskningsnoden genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar, biomedicinsk forskning samt förståelser av dessa verksamheter. I forskning belyser vi människors erfarenheter av att leva med sjukdom, vård av människor och etiska frågeställningar som väcks inom sjukvården och i biomedicinsk forskning. Våra studier och program är ofta flervetenskapliga och genomförs med både samtida och historiska perspektiv. Ett övergripande syfte är att problematisera och fördjupa förståelsen av den medicinska utvecklingen på såväl individuell som samhällelig nivå. Genom en kombination av kulturvetenskapliga metoder och teorier undersöks teman som till exempel vårdmöten, medicinsk kunskapsproduktion t.ex. genom bilder, hälsorelaterad information, implementering i sjukvården, den moderna biomedicinens nya teknologier, den kulturella receptionen av medicinska texter och bilder, samt hur medicin kan förstås i en digital samtid.   

Existerande och förväntade samarbeten

Inom noden arbetar forskare med lång erfarenhet av samarbete med andra forskningsdiscipliner inom biomedicin och vårdvetenskap, den faktiska hälso- och sjukvårdspraktiken samt patientgrupper. Samarbeten sker både nationellt och internationellt. Seminarieserien Medical Humanities Seminar har under många år varit samlande för de forskare som verkar i regionen.

Pågående projekt och annan verksamhet

I nodens projekt sker forskning inom medicinsk humaniora. Här utvecklas kulturella perspektiv vad gäller teori och metod, men även utforskandet av för humaniora nya empiriska fält. I våra vetenskapliga publikationer är målsättning att utveckla kunskap om historiska utvecklingsprocesser och förståelser av samtida medicinpraktiker såväl som att ha en inverkan på den aktuella hälso- och sjukvården. Forskningsprojekten sker i hög grad i nära samarbete med hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen. Förutom seminarieserien Medical Humanities Seminar anordnar noden också regelbundet konferenser och temaworkshops. På Institutionen för kulturvetenskaper finns utbildningar inom nodens tema.

Kontaktperson

Inga kommande händelser för tillfället

Medicinsk humaniora i forskningsportalen

Mer om personer, projekt och publikationer kopplade till forskningsnoden Medicinsk humaniora

Working Papers in Medical Humanities

Publiceringskanal för forskningsnoden Medicinsk humaniora

Vår kulturella hjärna – inspelningar från konferens 2018

Se inspelningarna på YouTube!