Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • ABMA14

Kursen ABMA14 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kursen vänder sig i första hand till dig som är intresserad av digitala tjänster vid bibliotek eller andra näraliggande kultur- eller forskningsinstitutioner. I kursen kombineras analytisk förståelse av bibliotek i nätverkssamhället med praktisk tillämpning av digitala tjänster som utnyttjar webben som plattform.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Anmälningskod: LU-32001
Behörighet: Grundläggande behörighet

Kursansvarig: Lisa Engström

Information om ingående delar

  1. Delaktighet i webbaserade diskussioner , 3,5 hp
  2. Laborationer , 4 hp
  3. Projektplan , 1,5 hp
  4. Loggbok , 1,5 hp
  5. Projektarbete , 4,5 hp

Distansutbildningar

Se fler kurser som vi ger på distans vid Institutionen för kulturvetenskaper

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15