lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bokhistoria: Grundkurs

BBHA14

Kurskod: BBHA14
Engelsk titel: Book History: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2019. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-32051

Delkursinformation

  1. Från papyrus till iPad, 7,5 hp
  2. Från handskriftskultur till tryckkultur, 7,5 hp
  3. Från industrialisering till digitalisering, 7,5 hp
  4. Läsningens historia, 7,5 hp

Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om den grafiska kommunikationens villkor, medier och dokument i ett historiskt och kulturvetenskapligt perspektiv. Samspelet mellan texter, deras materiella medier och samhällets förändring behandlas. Tyngdpunkten ligger på de tre kommunikationsrevolutionerna: övergången till dagens bokform under medeltiden, tryckets introduktion och den digitala revolutionen. I undervisningen studeras grafiska dokument och deras framställning, teknik, ekonomi och estetik: böcker, tidningar, bildtryck och digitala texter. Skriftens teknologier från handskrift till digital skrift undersöks, liksom bibliografins historia, teori och praxis. I kursen behandlas också grafisk formgivning. Textens form har betydelse för vem som läser den och hur den blir läst. Orsakerna bakom förekomsten av olika former och versioner av en text diskuteras och publiceringens historia presenteras. Dokumentens distribution och kulturella betydelser studeras i ljuset av bokmarknadens, bibliotekens och läsningens utveckling och förändring.

 

Bokhistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp)

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.