Kurs

Kursen ETNB02 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ETNB02
Engelsk titel: Ethnology: Violence, Gender and Culture
Högskolepoäng: 15

Observera! Från höstterminen 2015 finns informationen här: ETNB07

Kurstillfälle: höstterminen 2014
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2014-09-01 – 2015-01-16
Anmälningskod: LU-30531
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2014-09-03 kl. 15.15 – 18.00 i LUX:B152

Lärare: Inger Lövkrona, Gabriella Nilsson

Beskrivning

Kursen behandlar könsrelaterat våld i dagens svenska samhälle, med historiska och internationella utblickar. Den ger en bred empirisk inblick i våldsformer såsom våldtäkt, hedersrelaterat våld, sexuella övergrepp mot barn, misshandel och prostitution. Syftet är att utifrån ett genus- och kulturperspektiv belysa och problematisera sambandet mellan kön och våld. Hur förstås och förklaras könsrelaterat våld inom olika forskningstraditioner, i offentlig politik och i mediedebatten? Vilka konsekvenser får det för samhällets hantering av våldet?

Kursen består av följande delkurser:

  1. Samhälle, politik och medier (7,5 p),
  2. Våld, maskulinitet och kultur (7,5 p).

Ingående delar

  • Samhälle, politik och medier, 7,5 hp
  • Våld, maskulinitet och kultur, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15