Kurs

Kurskod: FBMK12
Engelsk titel: Publishing Studies: Level 3
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2022. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-71800

Introduktionsmöte: 2022-01-18 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:C215

Beskrivning

Kandidatkursen i förlags- och bokmarknadskunskap består av praktik och examensarbete. Genom praktiken får du yrkeserfarenhet samtidigt som du får tillämpa de teoretiska kunskaper du tillägnat dig under utbildningen. När du skriver ditt examensarbete tränas du i att skriva vetenskapliga texter och får tillfälle att göra en kvalificerad analys av förlags- och bokmarknadsrelaterade frågor. Genom kursen tillägnar du dig både praktisk och teoretiskt reflekterande kompetens som gör dig väl rustad för olika yrken inom förlag och bokmarknad.

Ämnet förlags- och bokmarknadskunskap kan läsas som fristående kurser från grund- och fortsättningskurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser

  1. Genomförd praktik och praktikrapport, 9 hp
  2. Skriftlig hemtentamen, 6 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
17 januari 2022 – 5 juni 2022

Öppnar för sen anmälan den 15 december 2021

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Förlags- och bokmarknadskunskap: Kandidatkurs är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2022

Öppnar 15 december

Introduktionsmöte

Tisdagen den 18 januari
kl. 13.15 – 15.00
LUX:C215, obligatoriskt

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har förlags- och bokmarknadsstudenter gjort sin praktik under de senaste åren.

Alumnporträtt – FBM

Klara Bjelkenäs, förlagsredaktör på Lilla piratförlaget

Suddiga bokryggar.

Kompetensprofil – förlags- och bokmarknadskunskap

Om studenternas kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15